THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Ban Giám đốc và 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hỗ trợ - Phát triển doanh nghiệp; Phòng Xúc tiến đầu tư; Phòng Xây dựng - Đấu thầu; Phòng Hành chính - Nhân sự.

Việc thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bình Dương,… giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh. Trung tâm không chỉ thực hiện sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tăng trưởng FDI, khuyến khích khởi nghiệp… mà còn là “cánh tay” đắc lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương./.

(Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương)

Nguồn: http://sokhdt.binhduong.gov.vn/

Hỗ trợ trực tuyến
Support
(0274) 3822926

trungtamhotrodoanhnghiep@binhduong.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 678
  • Tất cả: 142155