Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong nước 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình đăng ký thành lập mới

Về tình hình chung:

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/06, cả tỉnh có thêm 3.428 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 24.640 tỷ đồng, tăng 13,6% về số doanh nghiệp và tăng 36,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Thời gian này, tuy dịch bệnh  Covid-19 trở lại phức tạp, nhưng tốc độ phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lại có xu hướng tăng lên, minh họa bằng đồ thị sau đây:

Biểu đồ 1: Xu hướng phát triển số lượng doanh nghiệp theo tháng

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 7,18 tỷ đồng, tăng 20,33% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy quy mô của doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục có xu hướng tăng lên.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 56.337 tỷ đồng (tăng 75,88% so với cùng kỳ năm 2020), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 24.640 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 31.697 tỷ đồng (tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2020) với 638 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 52.117 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 495.793 tỷ đồng.

Về tình hình đăng ký theo địa bàn:

Biểu đồ 2: Tình hình đăng ký doanh nghiệp theo địa bàn

Mặc dù dịch Covid-19 trở lại phức tạp, tuy nhiên với chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được triển khai hiệu quả. Thể hiện rõ nét khi cả 9/9 địa bàn ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và mức vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Khu vực Thành phố Thuận An có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 768 doanh nghiệp (chiếm 22,40% toàn tỉnh) và số vốn đăng ký là 5.872 tỷ đồng (chiếm 23,83% toàn tỉnh). Tiếp đó là thành phố Thủ Dầu Một với 760 doanh nghiệp (chiếm 22,17% toàn tỉnh) và số vốn đăng ký là 6.953 tỷ đồng (chiếm 28,22% toàn tỉnh).

Huyện Dầu Tiếng là khu vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới và mức vốn đăng ký tuy thấp so với khu vực khác, tuy nhiên lại tăng cao nhất so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: 46 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 39,39% so với cùng kỳ năm trước) và số vốn đăng ký là 754 tỷ đồng (chiếm 212,09% so với cùng kỳ năm trước).

Về tình hình đăng ký theo ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp theo nhóm ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Biểu đồ 3: Tình hình đăng ký kinh doanh theo nhóm ngành nghề

Có 09/18 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt đáng chú ý là các ngành: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (giảm 86,36%); Khai khoáng (giảm 62,50%) và Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 50%). Đây là những ngành được xem là chịu tác động nặng nề và lâu dài nhất bởi dịch bệnh Covid-19.

Ở xu hướng ngược lại, 02 ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020 là ngành vận tải kho bãi (tăng 54,24%); ngành thông tin và truyền thông (tăng 71,43%)

Biểu đồ 4: Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn, giải thể, ngừng hoạt động

Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 là 794 doanh nghiệp, tăng 50,38% với cùng kỳ năm 2020. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao, cụ thể: bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (chiếm 11,25%); bán buôn chuyên doanh (chiếm 9,22%); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (chiếm 7,29%). Đây là các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19.

Phân theo địa bàn, tất cả các vùng lãnh thổ đều tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Thành phố Thuận An có số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh cao nhất (chiếm 27,98% toàn tỉnh), tiếp đến là thành phố Thủ Dầu Một (chiếm 17,61% toàn tỉnh).

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại trước thời hạn là 91 doanh nghiệp, tăng 56,90% so với cùng kỳ 2020.

Tình hình doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2021 là 339 doanh nghiệp, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đa số doanh nghiệp giải thể có thời gian hoạt động ngắn, cụ thể: Số doanh nghiệp đã giải thể có thời gian hoạt động dưới 5 năm là 191 doanh nghiệp (chiếm 56,21%); số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể có thời gian hoạt động từ 5 năm đến dưới 10 năm là 98 doanh nghiệp (chiếm 29,13%) và số doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên là 50 doanh nghiệp (chiếm 14,66%).

Ngành kinh doanh có số lượng doanh nghiệp giải thể nhiều nhất thuộc các lĩnh vực bán buôn chuyên doanh, lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, lĩnh vực  bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và bán buôn máy móc thiết bị, lần lượt chiếm 11,12%, 7,01%, 6,55% và 5,12%.

Phân theo vùng lãnh thổ, 03 vùng có số lượng doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng so cùng kỳ năm 2020 là: thành phố Thuận An (160 doanh nghiệp, chiếm 35,01%), thành phố Thủ Dầu Một (97 doanh nghiệp, chiếm 21,52%) và thị xã Tân Uyên (82 doanh nghiệp, chiếm 20,11%).

Phân theo quy mô vốn, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể ghi nhận tăng tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 – 10 tỷ đồng (chiếm 81,93%). Ở quy mô từ 10 - 20 tỷ đồng (chiếm 8,87%); từ 20 - 50 tỷ đồng (chiếm 7,33%). Ở quy mô vốn trên 100 tỷ đồng (chiếm 1,87%).

Nhìn chung, các doanh nghiệp giải thể là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ. Đây là đối tượng rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ những cú sốc bên ngoài. Do vậy, trong thời gian tới, để có thể hạn chế số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì cần đầy mạnh các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Số lượng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh là 135 doanh nghiệp, tăng 264,86% so với cùng kỳ năm 2020.

 Nguồn: http://sokhdt.binhduong.gov.vn/

Hỗ trợ trực tuyến
Support
(0274) 3822926

trungtamhotrodoanhnghiep@binhduong.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 734
  • Tất cả: 142211