Thông báo thực hiện phòng chống dịch Coivd trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Công văn số 895/VPUB-HCC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid -19.

Để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của người dân là mục tiêu quan trọng, tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng thời đảm bảo không gián đoạn công việc của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết công việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương thông báo đến tất cả các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương bằng hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư nước ngoài trực tuyến, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Tạm ngưng không tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư tại bộ phận một cửa (Tầng 1, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) từ ngày 02/6/2021 đến khi có thông báo mới.

  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng thông tin điện tử theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Số điện thoại hỗ trợ tư vấn: 0274.3823.718;   3824.817;   3824.818

  • Hồ sơ đăng ký đầu tư nước ngoài nộp trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: FDI.gov.com.

Số điện thoại hỗ trợ tư vấn: 0274.3842.156

  • Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở trả kết quả qua đường bưu chính.   

Trân trọng thông báo./.

(Đính kèm Thông báo số 51/TB-SKHĐT ngày 01/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương)

Nguồn: http://sokhdt.binhduong.gov.vn/

Hỗ trợ trực tuyến
Support
(0274) 3822926

trungtamhotrodoanhnghiep@binhduong.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 714
  • Tất cả: 142191