Công tác Xúc tiến đầu tưu

CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 

- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Xây dựng các ấn phẩm, phim tư liệu, tài liệu, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường kêu gọi đầu tư cho các dự án trọng điểm trong tỉnh, thúc đẩy nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng như thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường nước ngoài, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp tiềm năng nước ngoài.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội trợ triển lãm trên địa bàn tỉnh, thông qua hoạt động này các doanh nghiệp tham gia được trưng bày hàng hóa, tài liệu về hàng hóa để giới thiệu, quảng cáo nhằm mục đích tiếp thị và ký kết hợp đồng mở rộng thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp.

- Sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương để khai thác phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh để phục vụ nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo diễn đàn, tọa đàm trong nước và nước ngoài tuyên truyền và quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư cung như về doanh nghiệp, về sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bình Dương đến người tiêu dùng.

- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước vào tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập và phát triển hệ thống kênh phân phối hàng Việt Nam từ vùng sản xuất đến khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường của các nước láng giềng.

- Nghiên cứu, xây dựng các Đề án, chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến đầu tư và tư vấn đầu thầu, báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

- Xây dựng website và các kênh truyền thông trên mạng xã hội chính thức và uy tín của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương để có hiệu ứng lan tỏa. Giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và các ý tưởng khởi nghiệp dễ tiếp cận với Trung tâm cũng như nắm bắt các thông tin nhanh chóng về các khóa học hay các hội nghị chuẩn bị diễn ra.

Hỗ trợ trực tuyến
Support
(0274) 3822926

trungtamhotrodoanhnghiep@binhduong.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 700
  • Tất cả: 142177